Η φτώχεια στη σημερινή εποχή αποτελεί «ασθένεια» που προσβάλλει κάθε κοινωνία ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ανεπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα. Κυβερνήσεις και τοπικές αρχές αναλαμβάνουν πλέον την άμεση υποστήριξη των πολιτών τους, σε μια προσπάθεια να απαλύνουν τα βάρη που «κουβαλά» η σύγχρονη οικογένεια, μοιράζοντας κάθε είδους βοήθεια και αγαθά τα οποία, οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν την αγοραστική δύναμη να προμηθευτούν. Η στέγαση, η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι μόνο λίγες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τοπικές αρχές, υπηρεσίες που πολλές φορές δίδονται με τρόπο ανοργάνωτο και αναποτελεσματικό.

Στο σημείο αυτό, το ΟΤΑ net care έρχεται να καλύψει τα κενά στην οργάνωση της απόδοσης των κοινωνικών παροχών. Έχοντας δημιουργηθεί με στόχο να επιφέρει την τάξη στην αταξία, το ΟΤΑ net care, δύναται να χαρτογραφήσει τις ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας και να ενσωματώσει κάθε είδους παροχή που προσφέρει ο Δήμος.

Η καινοτομία του λογισμικού OTA net care έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης κάθε είδους παροχής λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν κάθε μια από αυτές.

5 διαχειριστικοί “ρόλοι”:

 1. Στέλεχος Δήμου
 2. Δικαιούχος
 3. Συμβαλλόμενος – Εθελοντής
 4. Στελέχη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
 5. Κεντρικός Διαχειριστής Συστήματος

7 Κατηγορίες Παροχών

 1. Παροχές σε Είδος (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή Ρουχισμού)
 2. Παροχές Υπηρεσίας (Κοινωνικό Μαγειρείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο)
 3. Υγεία (Κοινωνικά Ιατρεία)
 4. Οικονομική Βοήθεια (Επιδόματα φοιτητών, επιδόματα απορίας κλπ)
 5. Ένταξη σε Δομή (Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ)
 6. Ένταξη σε Ομάδα (Ομάδες Πολιτικής Προστασίας, Πρόσκοποι κλπ)
 7. Δράσεις Δήμου και Δημοτικών Δομών (έκτακτες δημοτικές δραστηριότητες πχ. Δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις για τους κατοίκους του Δήμου).

Ροή Εργασίας ΟΤΑ net care

H ροή εργασίας στο OTA net care περιλαμβάνει 5 απλά βήματα με σκοπό να διευκολύνει το χρήστη στη διαχείριση των αιτήσεων των πολιτών.

Βήμα 1: Δημιουργία Μητρώου Δικαιούχου

Βήμα 2: Έκδοση Κάρτας Πολίτη

Βήμα 3: Υποβολή Αίτησης & Παραλαβή Δικαιολογητικών

Βήμα 4: Έγκριση Αίτησης

Βήμα 5: Ένταξη Αίτησης

Υποσυστήματα ΟΤΑ net care

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Το υποσύστημα περιλαμβάνει το πλήρες μητρώο των δικαιούχων και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει νέο μητρώο ή οικογενειακή καρτέλα καταγράφοντας τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων. Επιπλέον, το υποσύστημα περιλαμβάνει ειδική οθόνη για την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγράφων των δικαιούχων αλλά και οθόνη Σύνθεσης Οικογένειας.
 2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Το υποσύστημα περιλαμβάνει το μητρώο όλων των αιτήσεων σε όλα τα status και επιτρέπει στο χρήστη την αξιολόγηση της αίτησης αλλά και την αρχειοθέτηση, μέσα από ειδική οθόνη, των αιτήσεων που έχουν λήξει. Τέλος, το υποσύστημα περιλαμβάνει ειδική οθόνη κατάταξης αιτήσεων με σκοπό να διευκολύνει το δήμο στην προτεραιοποίηση των αναγκών των δημοτών.
 3. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: το υποσύστημα σχεδιάστηκε με στόχο τη διαχείριση όλων των εξωτερικών φορέων και ατόμων που συνεργάζονται με το δήμο, όπως προμηθευτές, ΜΚΟ, Νοσοκομεία, εθελοντές κλπ. Μέσω του υποσυστήματος, ο δήμος τηρεί ξεχωριστά μητρώα για Συμβαλλόμενους Φορείς και Εθελοντές και διαθέτει τη δυνατότητα σύναψης και διαχείρισης ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Τοπικά Σύμφωνα).
 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επικοινωνεί με τους δικαιούχους των κοινωνικών παροχών για κάθε ζήτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αλλά και μεσω μηνυμάτων sms και τηλεφώνου.
 5. ΑΠΟΘΗΚΗ: Το εξειδικευμένο υποσύστημα της αποθήκης εξυπηρετεί πλήρως κοινωνικές παροχές είδους όπως το κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο. Το υποσύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παροχής και περιλαμβάνει ειδικές οθόνες παραλαβής, χορήγησης, απογραφής και καταστροφής ειδών. Τέλος, το υποσύστημα της αποθήκης περιλαμβάνει εξειδικευμένες εποπτικές οθόνες με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών, σε πραγματικό χρόνο, αναφορικά με τα αποθέματα κάθε αποθήκης και τον έλεγχο της επάρκειάς τους για πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό των παραλαβών.
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ: Το υποσύστημα της διαχείρισης παροχών συμπεριλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένες οθόνες για τη διαχείριση υπηρεσιών όπως για παράδειγμα το κοινωνικό φροντιστήριο ή τα κέντρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Εφοδιασμένο με εδικές οθόνες για την επικύρωση όλων των ενεργειών των χρηστών και την καταγραφή, ανά ημερομηνία, της υπηρεσίας που αποδίδεται στο δικαιούχο, το υποσύστημα παρέχει πλήρη ενημέρωση στο δήμο σε πραγματικό χρόνο.
 7. ΥΓΕΙΑ: το υποσύστημα της υγείας παραπέμπει το χρήστη σε εξειδικευμένο ιατρικό λογισμικό για τη διαχείριση των κοινωνικών ιατρείων με αποκλειστική πρόσβαση από ιατρικό προσωπικό με σκοπό την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας κάθε δημότη.
 8. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Το υποσύστημα απεικονίζει την άμεση σύνδεση μεταξύ Δήμου και δημοτών εφόσον περιλαμβάνει ειδικές οθόνες για την καταγραφή και διαχείριση γενικότερων αιτημάτων πολιτών. Τέλος, το υποσύστημα διαχειρίζεται τα αιτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του OTA net care, με σκοπό να εγγραφούν στα μητρώα του δήμου.
 9. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ: Το υποσύστημα είναι σχεδιασμένο με σκοπό να εξυπηρετεί την έκδοση και τη διαχείριση των καρτών του Πολίτη. Μέσω του εξειδικευμένου υποσυστήματος, οι χρήστες υποβάλλουν τα αιτήματα για έκδοση νέας κάρτας με μοναδικό αριθμό barcode και διαθέτουν τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σταδίων έκδοσης της κάρτας, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι και την τελική παράδοση στο δικαιούχο.
 10. ΔΡΑΣΕΙΣ: Το υποσύστημα είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται μονωμένες δράσεις του δήμου ή των δομών ενός δήμου, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται απαραίτητα στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου και μπορεί να έχουν συγκεκριμένη χρονοδιάρκεια (πχ. Διοργάνωση τριημέρου δωρεάν εξετάσεων).
 11. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Όλες οι διαδικασίες που εκτελούνται μέσα από το λογισμικό του OTA net care αποτυπώνονται πλήρως μέσω του υποσυστήματος των Στατιστικών. Το υποσύστημα περιλαμβάνει ανωνυμοποιημένα ποσοτικά δεδομένα για τους δικαιούχους των κοινωνικών παροχών, τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, τα είδη και τις υπηρεσίες που έχουν αποδοθεί κλπ.
 12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Το υποσύστημα του διαχειριστή διευκολύνει το χρήστη όσον αφορά την παραμετρική διαχείριση του συστήματος και την απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης σε νέους χρήστες.

Κάρτα Πολίτη

Η εφαρμογή OTA net care ενσωματώνει την Κάρτα Πολίτη, μια προσωποποιημένη κάρτα για κάθε δικαιούχο. Η κάρτα λειτουργεί ως μέσο ταυτοποίησης εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις διαδικασίες του δήμου.

Η Κάρτα Πολίτη, στην αναβαθμισμένη μορφή της, είναι ένα πανίσχυρο μέσο αποθήκευσης (USB), το οποίο δύναται να διατηρεί το ολοκληρωμένο αντίγραφο των στοιχείων του δικαιούχου στην κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων, την οποία φέρει ενσωματωμένη. Στις πληροφορίες που μπορεί να δεχτεί η κάρτα πολίτη, συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα τήρησης πλήρους αντιγράφου του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά την περίθαλψή του, όχι μόνο στα κοινωνικά ιατρεία του δήμου αλλά και σε άλλους παρόχους υγείας.

Η κάρτα πολίτη, η οποία έχει την μορφή πιστωτικής κάρτας usb, δεν απαιτεί επιπλέον λογισμικό για να λειτουργήσει και «κατεβάζει» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αυτόματα μέσω της διαδικασίας του συγχρονισμού. Με τον τρόπο αυτό, κάθε δικαιούχος έχει πλέον τη δυνατότητα να φέρει επάνω του τα δεδομένα του ενώ οι τοπικές αρχές μπορούν να εδραιώσουν μια ασφαλή και ταχύτατη διαδικασία εξυπηρέτησης κάθε πολίτη!