Γ.Ν. - Κ.Υ. Κυπαρισσίας

Τοποθεσία Κυπαρισσία, Ελλάδα
Xωρητικότητα Νοσοκομείου 70 Κρεβάτια
Τμήματα Λογιστήριο, Γραφείο Προσωπικού, Πληροφορική, Τακτικά εξωτερικά Ιατρεία, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Γραφείο Προμηθειών, Αποθήκη, Φαρμακείο, Διαιτολογικό, Χειρουργείο, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Νοσηλευτικά Τμήματα, Ιατρικά Τμήματα.
Εγκατάσταση InfoHealth
Χρήστες 130
Url www.noskypar.gr