Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (HIS) για τη διαχείριση της λειτουργίας Οικονομικών, Διοικητικών, Ιατρικών Νοσηλευτικών και Εξειδικευμένων τμημάτων. Πλήρης Ιατρικός Φάκελος ανά Ειδικότητα.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Το λογιστήριο είναι η εφαρμογή που συγκεντρώνει και μετασχηματίζει σε οικονομικά μεγέθη, όλα τα δεδομένα που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου. Το Info Health_λογιστήριο, είναι το πρωτο πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα που εφαρμοσε με επιτυχία τα ΠΔ146 και ΠΔ113 και παρέχει λειτουργίες λογιστικών κυκλωμάτων: Δημόσιο Λογιστικό Γενική και Αναλυτική Λογιστική, σε μια ολοκληρωμένη μορφή. Το σύστημα του λογιστηρίου καλύπτει τις διαδικασίες προϋπολογισμού, εσόδων, εξόδων, έκδοσης πάσης φύσεως ενταλμάτων και διαχείρισης αυτών, συμπεριλαμβανομένης και την εξόφλησης.

ΠΑΓΙΑ

Μέσω του κυκλώματος των παγίων ο χρήστης έχει την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των παγίων (παραλαβή, καταγραφή θέσης, απογραφή, απόσβέση και καταστροφή). Και όλα αυτά, σε πλήρη διασύνδεση και αυτόματη ενημέρωση του λογιστηρίου.

MIS

Το σύστημα Infohealth περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη λειτουργία εποπτείας και έκδοσης στατιστικών στοιχείων για όλο το εύρος του συστήματος με πλήθος εποπτικών οθονών και εκτυπώσεων για όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.

ΤΕΙ

Η εφαρμογή Γραμματείας Εξωτερικών ιατρείων περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης προγραμματισμού των ραντεβού, εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων, έκδοση παρακλινικών εξετάσεων, διαχείριση αυθημερόν επισκέψεων (έκτακτα ραντεβού) καθώς και την παρακολούθηση του ημερήσιου ταμείου.

ΤΕΠ

Η εφαρμογή Γραμματείας Επειγόντων Περιστατικών είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που περιλαμβάνει την παρακολούθηση των προσελεύσεων ασθενών κατά την εφημερία, τη δυνατότητα εισαγωγής ασθενή σε βραχεία ή μακρά νοσηλεία, την σύνδεση με τα νοσηλευτικά τμήματα, την έκδοση παρακλινικών εξετάσεων, εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων, και την παρακολούθηση του ημερήσιου ταμείου.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για την ολοκληρωμένη λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Ασθενών, το σύστημα περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης νοσηλείας ασθενών. Πλήρη παραμετροποίηση μητρώου ασθενών, πλήρη καταγραφή νοσηλείας ασθενούς (είσοδο – έξοδο – κινήσεις). Ειδικά για ασθενείς ασφαλιστικού ταμείου ΕΟΠΥΥ το σύστημα έχει διασυνδεθεί μαζί του προκειμένου να γίνεται μαζική ή μεμονωμένη αποστολή αναγγελιών εισιτηρίου - εξιτηρίου. Επίσης υπάρχει πληθώρα εποπτικών οθονών και εκτυπώσεων συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων ΕΣΥΕ.

ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ

Το κύκλωμα του Λογιστήριου Ασθενών περιλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση εκκαθάρισης / τιμολόγησης νοσηλίων Ιδιωτών και Ασφαλιστικών ταμείων καθώς και την μερική / ολική εξόφληση τιμολογίων αυτών. Ειδικά για την τιμολόγηση νοσηλίων ΕΟΠΥΥ το σύστημα τηρεί όλες τις προδιαγραφές που ο ΕΟΠΥΥ έχει ορίσει με κατάληξη την ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω του site του με ανάρτηση txt αρχείου με πρωτόκολλο hl7.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του γραφείου προμηθειών επικοινωνεί αμφίδρομα με όλα τα τμήματα και το λογιστήριο για τη «λήψη» των δεσμεύσεων. Περιλαμβάνει καταχώρηση διαγωνισμών, διεκπεραίωση πρωτογενών αιτημάτων τμημάτων παρακολούθηση συμβάσεων παγίων, υπηρεσιών και αποθεμάτων σε σύνδεση με δεσμεύσεις αυτών, διαχείριση παραγγελιών προς προμηθευτές, εποπτεία αποθεμάτων σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους και μια πληθώρα εποπτικών και εκτυπωτικών οθονών.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Η εφαρμογή της Αποθήκης περιλαμβάνει την αρχικοποίηση ειδών σε σύνδεση με κωδικό ΕΚΕΒΥΛ, GMDN και Κωδικού παρατηρητηρίου, πλήρη παρακολούθηση παραγγελιών προς προμηθευτές, παραλαβών και επιστροφών από προμηθευτές, χορηγήσεων υλικών σε τμήματα, χορηγήσεων υλικών σε εξωτερικούς ασθενείς, δανεισμού υλικού από άλλους φορείς, καταστροφών υλικών, διαδικασίας απογραφής, εποπτεία αποθεμάτων σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους και μια πληθώρα εποπτικών και εκτυπωτικών οθονών.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η εφαρμογή του Φαρμακείου περιλαμβάνει την αρχικοποίηση φαρμάκων σε σύνδεση με κατάταξη ATC, και την πλήρη παρακολούθηση παραγγελιών προς προμηθευτές, παραλαβών και επιστροφών από προμηθευτές, χορηγήσεων φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού σε τμήματα, την έκδοση Ατομικών συνταγολογίων ασθενών φαρμάκων και ναρκωτικών, την χορήγηση φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς, δανεισμού υλικού από άλλους φορείς, καταστροφών υλικών, διαδικασίας απογραφής, εποπτεία αποθεμάτων σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους και μια πληθώρα εποπτικών και εκτυπωτικών οθονών.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ

Η εφαρμογή του Διαιτολογικού καλύπτει πλήρη παρακολούθηση παραγγελιών προς προμηθευτές, παραλαβών και επιστροφών από προμηθευτές, χορηγήσεων τροφίμων σε τμήματα, ορισμό δίαιτας ανά νοσηλευόμενο ασθενή, διαδικασίας απογραφής, εποπτεία αποθεμάτων σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους και μια πληθώρα εποπτικών και εκτυπωτικών οθονών.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Η εφαρμογή του Ακτινοθεραπευτικού περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης του τμήματος. Ορισμό των ακτινοθεραπευτικών τμημάτων, προγραμματισμό των μηχανημάτων, καταγραφή αργιών, περιγραφή της θεραπείας σε σύνδεση με τους τύπους των μηχανημάτων. Ακόμα περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης  συνεδριών τόσο στον προγραμματισμό και σε πιθανή ακύρωση ή διακοπή συνεδριών.

ΜΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

Η εφαρμογή του Χημειοθεραπευτικού περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης του τμήματος, καταγραφής πρωτόκολλων χημειοθεραπείας, σχεδιασμού χημειοθεραπείας όπου ο Ιατρός μπορεί να επιλέξει πρωτόκολλο και να προβεί σε ημερολογιακό και φαρμακευτικό προγραμματισμό, διαμόρφωσης λίστας αναμονής βάσει ημερολογιακών σχεδιασμών, εισαγωγής ασθενή σε βραχεία νοσηλεία, αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης εξιτηρίου, δημιουργίας ατομικών συνταγολογίων προς έγκριση από το Φαρμακείο.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

Η εφαρμογή των Νοσηλευτικών τμημάτων περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης, με καταγραφή όλων των κινήσεων των ασθενών ( αλλαγή κλινικής / αλλαγής ΝΤ ), παραγγελία ατομικών συνταγολογίων φαρμάκων και ναρκωτικών, έκτακτης χορήγησης φαρμάκων και υλικών σε ασθενείς, αιτήσεων προμήθειας φαρμάκων και υλικών από το Φαρμακείο και τις Αποθήκες, καταγραφής / ενημέρωσης νοσηλευτικού φακέλου ασθενών, διαδικασία απογραφών, εποπτείας αποθεμάτων τμήματος.

ΙΑΤΡΙΚΟ

Η εφαρμογή των Ιατρικών τμημάτων περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης, παραγγελίας ιατρικών εξετάσεων, προγραμματισμού εξόδου ασθενών, επικύρωσης εξόδου ασθενών, καταγραφής / ενημέρωσης φακέλου και ιστορικού ασθενών.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΗΔΙΚΑ για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

Διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για ηλεκτρονική αποστολή αναγγελιών εισόδου, εξόδου και διακομιδών ασθενών.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ HL7 ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την ηλεκτρονική υποβολή νοσηλίων μέσω μηνύματος HL7. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για on line ανάκτηση και εκτέλεση παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΤΛΑΣ

On line έλεγχος εγκυρότητας ασφαλιστικής ικανότητας ασθενούς.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΑΠΤΥ

On line έλεγχος εγκυρότητας κωδικού ΕΚΑΠΤΥ ειδών.

ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ

Η ενότητα της αιμοδιάλυσης έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση συνεδριών αιμοδιάλυσης, για ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο. Οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν συνεδρίες ασθενών και να διατηρήσουν ένα πλήρες ιστορικό αιμοδιάλυσης ανά ασθενή. Η ενότητα διευκολύνει επίσης τη διαχείριση αποθεμάτων για υλικά αιμοδιάλυσης, όπως φίλτρα και βελόνες, αλλά και ενσωματώνει υπηρεσίες διαδικτύου για την ανακοίνωση / αναφορά, σε πραγματικό χρόνο, κάθε συνεδρίας ασθενούς στο ταμείο ΕΟΠΥΥ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Η μονάδα του χειρουργείου αφορά την πλήρη διαχείριση των ιατρικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, της καταγραφής λεπτομερειών χειρουργικής επέμβασης (ιατρική ομάδα, χρήση υλικών με παρακολούθηση γραμμωτού κώδικα, χορηγούμενα φάρμακα αναισθησιολογίας, επιπλοκές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κ.λπ.), αλλά και την διαχείριση αποθεμάτων. Επιπλέον, η ενότητα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ειδικά για παραγγελίες προμηθευτή για νέα υλικά.

LINK PATIENT

Συμπληρωματικά με τη μονάδα χειρουργείου, το link patient είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα λογισμικού παγκόσμιου ιστού, που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τη διαφάνεια, όταν πρόκειται για λίστες αναμονής χειρουργικής επέμβασης. Κάθε ασθενής στη λίστα αναμονής λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό και μια αναμενόμενη ημερομηνία για τη λειτουργία του, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η ενότητα είναι δημόσια και κάθε ασθενής μπορεί να απαιτήσει πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη λειτουργία, καθώς και να αποκτήσει πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη περιοχή της μονάδας, πραγματοποιώντας σύνδεση στον προσωπικό του λογαριασμό. Η ενότητα ενημερώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες μέσω καταχωρήσεων δεδομένων στο κύριο σύστημα HIS.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση καθημερινών θεραπειών ασθενών που έχουν προγραμματιστεί να υποβληθούν σε μικρές ιατρικές επεμβάσεις. Η μονάδα καθημερινής θεραπείας είναι εξοπλισμένη για τη διαχείριση των προσλήψεων και των συναντήσεων ασθενών, καθώς και για την καταγραφή λεπτομερειών των χειρουργικών επεμβάσεων. Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη λειτουργική μονάδα, που επιτρέπει στους χρήστες πλήρη έλεγχο και επισκόπηση των καθημερινών εργασιών τους.

LINK DOCTOR

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση καθημερινών θεραπειών ασθενών που έχουν προγραμματιστεί να υποβληθούν σε μικρές ιατρικές επεμβάσεις. Η μονάδα καθημερινής θεραπείας είναι εξοπλισμένη για τη διαχείριση των προσλήψεων και των συναντήσεων ασθενών, καθώς και για την καταγραφή λεπτομερειών των χειρουργικών επεμβάσεων. Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη λειτουργική μονάδα, που επιτρέπει στους χρήστες πλήρη έλεγχο και επισκόπηση των καθημερινών εργασιών τους.

LINK SUPPLIER

Συμπληρωματικά με το Λογιστικό Τμήμα, το Link Supplier προσφέρει άμεση πρόσβαση των προμηθευτών, στην επισκόπηση των τιμολογίων. Οι προμηθευτές μπορούν να δουν και να σχολιάσουν κάθε τιμολόγιο που έχουν στείλει στο νοσοκομείο. Επιπλέον, μπορούν να κατεβάσουν το ιστορικό πληρωμών και να ενημερώσουν τους χρήστες του νοσοκομείου για τα τιμολόγια που λείπουν. Το Link Supplier διαθέτει επίσης και έναν «ρόλο νοσοκομείου», όπου κάθε νοσοκομείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα τιμολόγια και τα σχόλια των προμηθευτών για το σύνολο των προμηθευτών του.