Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιας

Location Αθήνα, Ελλάδα
Hospital capacity 237 Κρεβάτια
Sections Λογιστήριο, Πληροφορική, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Γραφείο Προμηθειών, Αποθήκη, Φαρμακείο, Διαιτολογικό, Ακτινοθεραπευτικό, Νοσηλευτικά Τμήματα, Ιατρικά Τμήματα, Διατομεακά τμήματα
Installation InfoHealth
Χρήστες 422
Url www.gonkhosp.gr/